previous arrow
next arrow
Slider

EDUCATION SUPPORT PROGRAMME

Als één van onze Social Outreach Projects biedt het Education Support Programme ondersteuning aan het onderwijs van kinderen en tieners door middel van zowel school sponsorgeld-programma’s  en donaties van les materialen- en middelen voor scholen en studenten in nood. Onderwijs is één van de belangrijkste drijvende krachten van de ontwikkeling van een individu, familie en uiteindelijk de gehele gemeenschap. Er zijn echter miljoenen kinderen zonder toegang tot onderwijs of met enkel toegang tot onderwijs van slechte kwaliteit, die hen de gelijke kansen op een goede ontwikkeling in het leven en zelfontplooiing ontnemen. Deze uitdaging, die je wereldwijd ziet, zorgt ervoor dat de toekomst van deze kansarme gemeenschappen stagneert en dat dit niet bijdraagt aan enige verdere ontwikkeling in het leven.
Het is onze droom en wens om door verschillende initiatieven op te zetten zoveel mogelijk kinderen, tieners en scholen te helpen. "One Child at a Time & One School at a Time" zal uiteindelijk bijdragen aan een verandering op een grotere schaal.
Het Education Support Programme is als volgt onderverdeeld:
- School Support Programme
- School Fees Support Programme
- Community Home Tution Programme
School Support Programme
Het School Support Programme is bedoeld om hulp te bieden aan kansarme scholen en scholen in plattelandsgebieden waarbij bevoorrechte scholen ondersteuning bieden aan deze onderontwikkelde scholen. Hierbij ondersteunen bevoorrechte scholen de achtergestelde scholen met extra lesmateriaal en middelen die voor hen over / beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze deze niet meer gebruiken en overgestapt zijn naar nieuw materiaal/ middelen. Voorbeelden zijn bv. computers, tablets, lesmaterialen, schoolbanken en /of stoelen, educatief speelgoed, etc. Hierdoor kan er aan deze kinderen en tieners in deze arme gemeenschappen onderwijs van hogere kwaliteit aangeboden worden.
School Fees Support Programme
Personen die deelnemen aan het School Fees Support Programme zijn betrokken in het bekostigen van het onderwijs van kinderen en tieners die in achtergestelde omstandigheden wonen. Individuen, gezinnen en /of echtparen sponsoren maandelijks het schoolgeld van de begunstigde kinderen en tieners in deze arme gemeenschappen voor hun basisonderwijs, middelbare school en waar mogelijk ook middelbaar- en hoger beroepsonderwijs.
Community Home Tution Programme
Het onderwijs in achtergestelde gemeenschappen is vaak van lage kwaliteit met weinig persoonlijke aandacht en uitleg van de lesstof, omdat klassen vaak erg groot zijn. Het Community Home Tution Programme is bedoeld om extra steun te verlenen aan kinderen in gemeenschappen waarvan de ouders de kosten de school wel kunnen betalen, maar waar extra bijles voor hun kinderen boven hun budget ligt. Het programma zal worden opgezet in gemeenschapscentra, kerkgebouwen, enz. om kinderen en tieners te helpen met klassikale opdrachten en extra onderwijs om ervoor te zorgen dat deze kinderen de lesstof beter onder de knie zullen krijgen en daardoor betere cijfers kunnen halen.

 

Vrijwilligers uit alle delen van de wereld zijn betrokken bij dit project (vanuit je thuisland of in het land waar het project plaats vindt). Hoe jij zou kunnen helpen:
  • Je kunt je diensten als projectcoördinator voor een specifieke gemeenschap of voor een aantal gemeenschappen op vrijwillige basis aanbieden;
  • Je kunt je diensten als vrijwilliger aanbieden voor de identificatie, selectie en documentatie van specifieke gemeenschappen waar Community Education Support Programme’s opgezet kunnen worden;
  • Je kunt helpen met administratieve taken zoals planning, monitoring, management en follow-up binnen het Education Support Programme;
  • Je kunt je voor een bepaalde periode aanmelden om les te geven voor het Community Home Tution Programme;
  • Je kunt ook helpen door middel van het sponsoren van kind(eren) en/ of tiener(s) om deel te nemen aan het School Fees Support Programme en/ of Community Home Tuition Programme;
  • Een andere manier is om als vrijwilliger betrokken te zijn in de fondsenwerving en geïnteresseerde personen of gezinnen te vinden die bereid zijn om het schoolgeld en/of bijles van kind(eren)/ tiener(s) te sponsoren:
  • -Je kunt ons helpen scholen te vinden die bereid en geïnteresseerd zijn om achtergestelde scholen te adopteren en te ondersteunen met overgebleven lesmateriaal en/of middelen.

 

English
CTIW Foundation
Nederlands